etkinlik hakkında herşey.

İşletmelerin ortak sesi

Tüm Etkinlik Sektörü işveren Sendikası

Sektörel ihtiyaç ve beklentileri en iyi şekilde anlayan, onlara en doğru, en uygun çözüm ve önerileri sunan, yaygın üye ağı ve iletişim kanalları ile sektörün her kesimine en hızlı ve en etkin şekilde ulaşan, etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde, dünya standartlarında hız ve verimlilikle hizmet eden, üye memnuniyetini her şeyden üstün tutan bir kurum olmaktır.
 

devamını oku
Haberler
Haberler
İzmir Toplantımız
İzmir Toplantımız

İzmir Danışma ve İstişare Toplantımızı akabinde de Basın Açıklamamızı gerçekleştirdik. Bursa, Muğla, Eskişehir, Uşak, Balıkesir, İstanbul, Diyarbakır ve Ankara’dan İzmir’deki toplantımıza iştirak eden Etkinlik Sektörü temsilcileri ile yapılan toplantıda, ağırlaşan pandemi önlemleri, bu şartlarda etkinliklerin nasıl idame ettirilebileceği, alınacak önlemler, yetkililerden taleplerimiz ve önerilerimiz değerlendirildi.

devamı
Bursa Toplantımız
Bursa Toplantımız

Bursa temsilcimiz Özgür bey önderliğinde Bursa’daki meslektaşlarımız kahvaltı organizasyonunda biraraya geldi.

devamı
İstanbul Toplantımız
İstanbul Toplantımız

Menajer, Yapımcı, Organizatör ve Etkinlik Koordinatörü meslektaşlarımızla İstanbul’da toplandık.

devamı
TÜM HABERLER
Temel Hedeflerimiz

Etkinlik- Sen

Temel Hedeflerimiz
 • Sektörümüzde İletişimi Sağlama
  Sektörümüzde İletişimi Sağlama

  Öncelikli olarak sektörümüzden yeterli üye ile sektörümüzün geneline hitep eden bir topluluk olmayı hedefliyoruz. Önce kendimizi dinleyebilelim ki sorunlarıma beraber çözüm bulalım.

 • İş Birliği
  İş Birliği

  Doğru firmalar ile iş birliği sağlayarak sektörümüzün genel ihtiyaçlarında nüfus avantajımız ile en uygun fiyatları çıkartmak.

 • Teknik Çözümler
  Teknik Çözümler

  Sektörümüzde karşımıza çıkan teknik sorun ve engellerimizin çözümlenmesi konusunda iş birliği

 • Ekonomik Rahatlama
  Ekonomik Rahatlama

  Ekonomik sıkıntılarımızı braber üreteceğimiz çözümler ile doğru mecralara iletmek ve topluluğumuzun gücünü çözüm bulmak adına verimli bir şekilde kullanmak

 • Uygulama Beraberliği
  Uygulama Beraberliği

  Etkinlik hizmetinde kalite, fiyat, uygulama birliği oluşturarak belli standartlara ulaşmak sektörümüzü daha ileri taşıyacaktır.

 • Çalışma Barışı
  Çalışma Barışı

  Bizler rakip değil, birbirimizi destekleyen, her bir uzvu sağlıklı çalışması için çalışan bir organizmayız.

Temel Hedeflerimiz
Üyelik İşlemleri
Üyelik İşlemleri

Üyelik için gerekli belgeler, üyelik formu, istifa formuna buradan ulaşın

Video
Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular

Sendikamız hakkında sıkça sorulan soruları bir araya getirdik.

Hizmet Kolları

Etkinlik- Sen, Konaklama ve Eğlence işkollarının kapsadığı tüm işyerleri ile bu işyerlerinin eklentileri, bağlantıları ve araçlarında, işyerlerinde yürütülen asıl işe yardımcı işleri de kapsayacak şekilde yurt çapında faaliyette bulunur.

Bölge Temsilcilikleri
Bölge Temsilcilikleri
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz

Batı Akdeniz Bölgesinde 3 ilde 1 tane Bölge Başkanı 3 tane İl Başkanı olmak üzere toplam 4 tane temsilci bulunmaktadır.

devamı
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz

Doğu Akdeniz Bölgesinde 5 ilde 1 tane Bölge Başkanı 4 tane İl Başkanı olmak üzere toplam 5 tane temsilci bulunmaktadır.

devamı
Ege
Ege

Ege Bölgesinde 8 ilde 1 tane Bölge Başkanı 7 tane İl Başkanı olmak üzere toplam 8 tane temsilci bulunmaktadır.

devamı
Güney Doğu
Güney Doğu

Batı Karadeniz Bölgesinde 9 ilde 1 tane Bölge Başkanı 5 tane İl Başkanı olmak üzere toplam 6 tane temsilci bulunmaktadır.

devamı
Karadeniz
Karadeniz

Karadeniz Bölgesinde 18 ilde 1 tane Bölge Başkanı 7 tane İl Başkanı olmak üzere toplam 8 tane temsilci bulunmaktadır.

devamı
Marmara
Marmara

Marmara Bölgesinde 10 ilde 1 tane Bölge Başkanı 3 tane İl Başkanı olmak üzere toplam 4 tane temsilci bulunmaktadır.

devamı

Etkinlik - Sen

Sendikamız Hakkında Merak Ettiğiniz Herşey İçin Bize Ulaşın

Tüm Etkinlik Sektörü işveren Sendikası olan Etkinlik- Sen "İşletmelerin ortak sesi" olmayı hedeflemekte ve üyelerinin temsiliyetlerinin bulunduğu çalışma alanlarına makro düzeyde çözümler getirmeyi hedeflemektedir.

Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji

İŞVEREN SENDİKALARI NEDİR?

Sermaye sahiplerinin işçiler ve kamu tüzel kişileri karşısında ortak meslekî menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacı ile kurdukları kuruluşlardır. Bilindiği gibi çok sayıdaki emek sahiplerinin bir araya gelmesi zamanla güçlü bir işçi sendikacılığına yol açmıştır, iktisaden güçlü, fakat sayıca nispeten az olan işverenlerin de kendi aralarında birleşmeleri, işçiler karşısında meslekî menfaatlerini korumaları demokratik düzenin tabiî bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Öte yandan yasama ve yürütme organlarının işçiler lehine aldıkları tedbirler karşısında sermayenin hak ve menfaatlerini korumak bakımından da işveren sendikalarına çeşitli görevler düştüğü anlaşılmıştır. Bununla beraber hiçbir ülkede işveren sendikacılığı işçi sendikacılığı kadar sınıf bilincine dayanmamıştır. Bu yüzden birçok ülkede işçi sendikaları arasında rastlanan siyasî veya felsefî bölünmeler işveren sendikalarında görülmemektedir. Esasen işveren sendikacılığı işçi sendikacılığı gibi iktisadî ve sosyal bir zorunluğun eseri olmadığı gibi, işverenler arasındaki rekabet de işveren sendikacılığını güçleştirmektedir. Gel gelelim yukarıda da belirtildiği gibi işçiler karşısında bir güç haline gelebilmek, başta hükümet olmak üzere bütün kamu tüzel kişilerinin işverenlerle ilgili kararlarını etkileyebilmek için işverenler sendikalaşma yoluna başvurmuşlardır.

Memleketimizde işveren sendikaları çok kısa bir maziye sahip bulunmaktadır. Gerçekten 1961 Anayasasının kabulüne kadar işverenler sendikacılık alanında hiçbir varlık gösterememişlerdir. Yeni Anayasada sosyal devlet ilkesinin kabulü, emek sahiplerine geniş hak ve özgürlüklerin tanınması işveren çevrelerinde de sendikalaşma hareketini uyandırmıştır. Nitekim 1962 senesinde Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu İstanbul'da kurulmuş, sonradan genel merkezini Ankara'ya nakletmiştir. Küçük işletmelerin hâkim olduğu ülkemizde işveren sendikacılığının çok yetersiz kaldığı söylenebilir. Diğer taraftan işverenlerin mensup bulundukları yarı resmî kuruluşlar olan ticaret ve sanayi odaları sermaye sahiplerinin iktisadî menfaatlerini koruma hususunda girişimlerde bulunmaktadır.

Sendikamız, temsil ettiği üye firmaların, çalışma hayatında karşılaştıkları zorluklara çözüm aramak, yasal düzenlemeler çerçevesinde ekonomik, hukuksal ve sosyal alanlardaki menfaatlerini korumak, mevcut standartları geliştirmek ve çağdaş yaşam şartlarının öngördüğü teknik ve hukuki alt yapı konusunda ki ihtiyaçları gidermek amacıyla çok çeşitli girişimler yapmaktadır.Ülkemizin ekonomik kalkınmasında sektörün sahip olduğu önemli gücün uluslararası platformlarda gündeme getirilmesi, haksız rekabete maruz kalabilecekleri konularda öncü girişimlerle gerekli önlem ve savunmaların yapılabilmesi Sendikamızın uluslararası kuruluşlarda etkin konumlarda görev almasının ana sebepleri arasındadır.

Sendikamız, ülkemizin geleceği için çağdaş, donanımlı bireyler yetiştirmenin en önemli sorumluluk olduğu bilinci ile eğitim ve araştırma faaliyetlerine yönelik çok sayıda projenin gerçekleştirilmesinde görev almaktadır. Üniversite-Etkinlik Sektörü işbirliği ana teması ile birçok seminer, araştırma, rapor ve benzeri yayınlar hazırlanmaktadır. Sendika faaliyetlerini ve çalışmalarını kendi yayın organları yanında görsel ve yazılı basın-yayın organıyla da duyurmakta, etkinlik sektörüyle ilgili konular ulusal ve uluslararası basın kaynaklarından güncel olarak takip edilmektedir

WhatsApp WhatsApp