Başkanın Mesajı

Etkinlik Sektörümüzün Çok Değerli Temsilcileri,

Ülkemizin mevcut hizmet kaynaklarını, yarattığı istihdam, sağladığı katma değer ve kalkınma yolunda sunduğu katkı ile Türkiye’nin geleceği için yatırıma dönüştüren Etkinlik Sektörümüzün birbirinden seçkin kuruluşlarını tek çatı altında birleştiren Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikasının Yönetim Kurulu Başkanı olarak sizleri saygıyla selamlıyorum.

2020 Yılında Tüm Dünyayı Etkisi altına alan Pandemi sürecinde Tüm Etkinlik sektörümüzün önde gelen kuruluşlarını temsil edecek bir sendika yapılanmasını gerçekleştirme yolunda ilk adımları attık. Böylelikle, sektörümüzden gelen talep ve desteklerden de cesaret alarak, ülkemizde Etkinlik Sektörü alanındaki tek işveren sendikası olan Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası ( ETKİNLİK-SEN )‘i hayata geçirmiş olduk.

2020 yılının Ağustos ayında Kuruluş işlemlerini gerçekleştirmemizin hemen akabinde sendikamıza üye sektör temsilcilerinin teveccühü ile seçilen Kurucu Yönetim Kurulumuz, üstlenmiş olduğu ağır sorumluluğun bilincinde olarak faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır.

Mevcut kaynaklarımızın verimli şekilde kullanılabilmesi, Ülke Ekonomisinde Etkinlik Sektörünün bilinirliğinin arttırılması, ilgili bakanlıklarımız, kamu kuruluşlarımız, akademik eğitim kurumlarımız, sektörel paydaşlarımız ve siyasal makamlarımızla eşgüdümün sağlanmasına özel önem vereceğiz. Ayrıca, sektör paydaşlarımız ile stratejik hedeflerimiz doğrultusunda çalışma prensiplerimizin tespitinin gerçekleştirilmesi, sektörümüzün teknolojik, hukuki ve temsil alt yapısının güncellenerek güçlendirilmesi, ekonomik kriz ve dalgalanmalardan etkilenmeyecek güçlü yatırımların sayısının arttırılması ve sektör temsilcilerimiz arasında gerekli iş birliği ve koordinasyonun sağlanarak karşılaştıkları güçlüklerin bertaraf edilmesi de, sendikamızın önde gelen hedefleri arasında olacaktır.

Türkiye’nin cari açık, işsizlik ve enflasyon gibi yapısal ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümü adına Etkinlik sektörü stratejik önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği çalışmalar da çok değerli ve önemlidir. Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası olarak, ülkemizin aydınlık geleceği yolunda elde edeceğimiz üstün başarılarla sektörümüzü taçlandırmak için var gücümüzle çalışacağız.  

Bu kararlılık ve inançla, sizleri en samimi duygularımla selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Saygılarımla.

Ali Koray ÖZANDAÇ

Kurucu Genel Bşk.

WhatsApp WhatsApp