Hedeflerimiz

Etkinlik-sen olarak hedeflerimiz şunlardır:

 • Tüm üyelerimizi Resmî makam ve kurumlar önünde eksiksiz temsil etmek
 • Tüm etkinlik sektörü paydaşlarını ETKİNLİK-SEN çatısı altında toplamak.
 • ETKİNLİK-SEN’i Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK’e dahil ederek Etkinlik Sektörümüzün Devlet ve Hükumet Kanallarında en üst düzeyde temsilini sağlamak.
 • Mekân işletmecileri, Organizasyon Event ve MICE İşletmeleri, MÜZİK Sanatçı ve Menajer Ajansları, Prodüksiyon Firmaları, Catering Firmaları, Ses Sahne ve Teknik Etkinlik Tedarikçileri gibi başlıca Etkinlik sektörü paydaşlarının problemleri ile bizzat ilgilenecek Yönetim Bölge ve il yapılanmalarımızda komiteler oluşturulacak.
 • Etkinlik Mekanlarının BELEDİYE ve Kaymakamlıklar ile süregelen ruhsat sorunlarını çözümlemek.
 • Kayıt dışı etkinlik ve faaliyet yapan kişileri kayıt altına almak, kayıt altına girmeyenlerin faaliyetlerini engellemek
 • Bölgesel çalışmalarla Ürün ve Hizmet fiyat standartları belirlemek
 • TÜM ETKİNLİK Sektörü Paydaşlarını NACE sisteminde tek çatı altında toplayıp İlgili Oda ve Kurumlarda Temsillerinde birlikteliklerinin sağlanması.
 • Mesleki standartlar getirip etik bir sistemle faaliyetlerimizin gerçekleşmesini sağlamak
 • Üyelerimizin kullandığı tüm malzemeler için Toplu Satın Alma Faaliyetleri yürüterek Üyelerimiz adına satın alma avantajları sağlamak.
 • Bilgilendirme, eğitim ve tanıtım amaçlı Yurt İçi ve Yurt Dışı geziler düzenlemek.
 • USTALIK Gerektiren Meslek Branşlarımız ile ilgili Eğitim Faaliyetleri düzenlemek.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK ile İş Birliği Protokolümüz çerçevesinde sektör eğitim ve yeterlilik Standartlarını belirlemek.
 • Pandemi ve Mücbir Sebepler dahil olmak üzere Etkinlik İptaline sebep olan problemlere karşı Sigorta Güvence Sistemi getirmek.
 • Personellerimiz ile ilgili mesleki çalışma ve sözleşme standartları getirerek karşılıklı hak ihlallerinin önünü kapatmak ve iş barışı sağlamak.
 • Misafirlerimiz ve müşterilerimiz ile ilgili yapmak zorunda olduğumuz sözleşmelerde hak kayıplarımızı önleyecek Mesleki standartlar, hukuki içerik ve prosedürlere uygun sözleşme altyapısını oluşturmak.
 • Mesleki Uzlaştırma Komisyonları Oluşturmak. (Firma/Firma- Firma/Müşteri Arasındaki Anlaşmazlıkların Uzlaşmaları)
 • Etkinlik-Sen Üyeleri Arasında Ticari İlişkiyi Güçlendirici Tanıtım ve Work Shop Çalışmaları yapmak
 • Etkinlik-Sen Üyelerinin Pazarda tanıtımını sağlamak amaçlı Referans Sistemi Oluşturmak.
 • Üyelerimiz arasında Sıfır İmalat, İthalat ve İhracat Ürünlerinin, 2.El Ürünlerin cazip imkanlarla alışverişinin sağlanması için sosyal bir platform oluşturulacak.
 • Düğün.Com Örneği gibi Sektör Paydaşlarımızın ürünlerini pazarlayabilecekleri Web Portalı oluşturmak. 
 • Sektörün Her paydaşının günümüz ve gelecekte oluşacak her türlü hukuki ve idari probleminin çözümü için üye ve temsilcilerinden gelecek talep ve önerisi ile çalışmalar yapmak, çözümler üretmek.
WhatsApp WhatsApp